Uddannelse og kurser

slide_image

Tredages kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori i et tilknytnings og mentaliserings perspektiv

3-dages kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori

Baggrund

Formålet med dette kursus er at give kursisterne en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et tilknytnings og mentaliserings perspektiv.

Herunder vil der blive undervist i, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og hvordan disse faktorer i kombination med traumer udvikler psykopatologi.

De enkelte personlighedsforstyrrelsesdiagnoser vil blive gennemgået og differentialdiagnostiske problemstillinger inddraget. SCID-5-PD vil kort blive gennemgået.

Målgruppe

Kurset retter sig mod psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse indenfor voksenområdet. Kurset er særligt relevant for kliniske psykologer, der arbejder med udredning og terapi af personlighedsproblematikker inden for såvel primærsektor som hospitalspsykiatrien. Det
er en fordel hvis deltagerne har deltaget i kurset om assessment og psykopatologi.

Max deltagere
24

Indhold

Kurset veksler mellem oplæg, diskussioner i plenum, øvelser og rollespil.

På kurset vil deltageren tilegne sig en nuanceret viden om diagnosticering af personlighedsforstyrrelser, herunder at oversætte diagnosen til underlæggende problemstillinger der er nødvendig for at adressere relevante behandlingstiltag.

At tilegne et teoretisk grundlag for en nuanceret forståelse af personlighed, personlighedsbegrebet og personlighedsforstyrrelser ud fra et neurobiologisk, mentaliserings og kognitivt grundlag.

På baggrund af dette at være i stand til (viden):
At kunne inddrage forskellige teoretiske indfaldsvinkler ift. personlighedsbegrebet og personlighedsforstyrrelser.
At kende til forskellige behandlingsmodeller på introducerende niveau, særligt
mentaliseringsbaseret terapi.

På baggrund af dette at være i stand til (færdigheder):
At kunne anvende nyere viden om neurobiologi, tilknytningsteori og mentalisering i forståelse af personlighed og personlighedsforstyrrelser.
At redegøre for de centrale problemstillinger i afgrænsning af det normale fra det patologiske, samt på introducerende niveau: at kunne diagnosticere personlighedsforstyrrelser.

Temaer i kurset

Personlighedsforstyrrelsesbegrebet
Mentalisering og tilknytning
Vurdering og diagnostik af personlighedsforstyrrelse
Grænseområder til normalitet og anden patologi
Personlighed over tid og rum
Overordnet forståelse af behandlingsprogrammer og evidens

Lærer og kursusansvarlig

Psykolog Henning Jordet og speciallæge i psykiatri Morten Kjølbye. Begge har omfattende klinisk og undervisningsmæssig erfaring i anvendelse af MBT og er MBT certificerede samt godkendte specialister i psykoterapi og supervisorer ved DPS og PF.

Kvalifikation

Godkendt til

Voksenmodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på voksenmodulet: 10.4., 18 timer.

Ref.nr.
161004

Område
Kurser fra DP

Emne
Voksenmodulet

Tid

Dato for 2023 følger.

Klokken 09.00-16.00 alle dage

Sted

Hjallerup Kro, Søndergade 1, 9320 Hjallerup. Der er mulighed for parkering og overnatning til en meget rimelig pris.

Pris

6.500 inkl. forplejning

Tilmeld dig kurset her

Eller via mail til Katharina Kjølbye Wrist kk@akademiformentasiering.dk

 

Grundbøger

Kurset kræver ingen forberedelse men det kan være en fordel at læse en eller flere introducerende artikler.

Tyrer, P., Reed, G. M. & Crawford, J. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. The Lancet, 385 (9969), 717-726.

Newton-Howes, G., Clark, L. A., & Chanen, A. (2015). Personality disorder across the life course. The Lancet, 385 (9969), 727-734.

Bateman, A. W., Gunderson, J., & Mulder, R. (2015). Treatment of personality disorder.
The Lancet, 385(9969), 735-743.

Supplerende litteratur:

Jørgensen, C. R. (2006) Personlighedsforstyrrelser, Akademisk forlag.

Karterud, S., Wilberg, T., & Urnes, Ø. (2013). Personlighedspsykiatri. Akademisk
Forlag.

Gabbard, G. O. (2005). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, American Psychiatric Publishing Inc.

Bateman, A. & Fonagy, P. (2216) Mentalization Based Treatment for Personality Disorders: A Practical Guide, Oxford University Press.

Fonagy, P., Luyten, P., & Strathearn, L. (2011). Borderline personality disorder,
mentalization, and the neurobiology of attachment. Infant mental health journal,32(1),
47-69.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser