Uddannelse og kurser

slide_image

Toårig specialistuddannelse i MBT til voksne og unge 2023-2024

Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne og unge 2023-2024

Baggrund

Mentaliseringsbaseret terapi er oprindelig udviklet til behandling af patienter med borderline, men er igennem de senere år udviklet og anvendt som teoretisk forståelsesramme og metodisk tilgang til psykoterapeutisk behandling af en lang række andre psykiske lidelser og problemstillinger. Uddannelsen vil med afsæt heri dække teori og metode i mentaliseringsbaserede tilgange til voksne klienter i forskellige former for psykoterapi, både individuel psykoterapi, gruppeterapi og i terapeutisk arbejde med den unge voksne såvel som i familieterapi med et fokus på den voksnes rolle i familien.

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med unge og voksne. Der opnås viden om specifikke elementer i relation til mentaliseringsbaseret terapi i form af forskningsmæssig baggrund for MBT, grundlagsteori, klinisk teori, teori om psykopatologi samt tilpasning af den mentaliseringsbaserede tilgang i forhold til klientens specifikke vanskeligheder, herunder personlighedsforstyrrelse, depression, somatisering og spiseforstyrrelser.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende den teoretiske viden om principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori i deres egen praksis i forhold til den unge eller voksne klient. Der vil derfor være et løbende fokus på at skabe en sammenhæng mellem den teoretiske og metodiske undervisning, supervisionen og deltagernes egen praksis, hvilket indholdsmæssigt understøttes igennem det forhold, at to af uddannelsens undervisere (Sune Bo Hansen og Nana Lund Nørgaard) tillige vil varetage supervisionen.

Uddannelsen opfylder og er søgt godkendt til følgende moduler i specialistuddannelserne for psykologer:

  • Psykoterapi med voksne 12.4.4.2.2 (90 timer)(Psykodynamisk referenceramme)
  • Anden teoretisk referenceramme 12.4.4.2.3 (30 timer)

Uddannelsen er dertil også godkendt af Institutut for Mentalisering. Dvs. at deltagerne efter gennemført uddannelse kan certificeres og godkendes som videregående MBT-terapeut (niveau c) ved ansøgning til IFM.

Målgruppe

Der kan optages 16-18 deltagere. Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne.

Indhold

Se mere her

Tid

Uddannelsen består af 15 kursusdage á 6 timer (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe, i alt 150 timer. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2023-december 2024).  Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9-00-16.00, med 1 times frokostpause. Supervisionen gennemføres som 10 dage af 6 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.

Sted

Undervisning og supervision finder sted i Mind to Mind lokaler på Vesterbrogade 20, 3. tv., 1620 Kbh. V.

Pris

I alt 59.500 kr. (39.500 kr for teoridelen (90 timer) og 20.000 kr for supervision (60 timer)). Prisen inkluderer forplejning på alle dage, både til undervisning og supervision.

 

Uddannelsen betales via tilsendt faktura med betaling senest 1. april 2022. Eller ved ønske kan betaling opdeles i 2 rater med forfald 1. april 2022 og 1. juni 2023 (angiv venligst ved tilmelding)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser