Mentaliseringsseminar maj 2019 - Institut for Mentalisering Institut for Mentalisering

Professor Patrick Luyten & Professor Sigmund Karterud

Fredag d. 24. maj 2019 - Bispebjerg Hospital, auditorium 1

Patrick Luyten, PhD & professor, UK

MBT til depression og somatiseringstilstande

  • Rationalet ved at anvende MBT til voksne med depression, herunder:
  • Forholdet imellem affektive lidelser og mentaliseringsvanskeligheder
  • Individuelle forskelle i personlighed/tilknytningsstile og mentalisering ved depression
  • Vigtigheden af at have fokus på ”embodied mentalizing” ved depressive tilstande

Sigmund Karterud, professor i psykiatri, Oslo

Personlighed og personlighedsforstyrrelser. En moderne teori for selvforståelse og terapeutiske praksis.

  • Behovet for en moderne personlighedsteori.
  • Styrker og svagheder ved eksisterende teorier (fem-faktor-modellen, psykoanalytisk teori, social-kognitiv teori).
  • Personlighedsforstyrrelser i lyset af temperament, tilknytning og mentalisering.
  • Terapeutiske implikationer.
  • Arbejde med affektbevidsthed, tilknytning og mentalisering.

Sted: Bispebjerg Hospital, Tuborgvej 235, 2400 København NV, indgang 50, auditorium 1

Dato og tid: Fredag d. 24. maj 2019 kl. 9.30-17.00. Der vil være morgenkaffe fra kl. 9.00.

Tilmelding: http://institutformentalisering.dk/ Sidste frist for tilmelding er d. 01.05.19

Seminar afgift: 1000,- kr. Prisen inkluderer morgenkaffe & croissant, frokost og eftermiddagskaffe med kage.

Arrangør IM v. Nana Lund Nørgaard & Kirsten R. Grage