Retningslinjer - Institut for Mentalisering Institut for Mentalisering

De internationale krav

The Anna Freud Center har udarbejdet retningslinjer for MBT, som skal ligge til grund for internationale standarder for hvad der kendetegner MBT. Her beskrives kriterier for forskellige niveauer af MBT udøvere, MBT behandlingsprogram etc. Link til de internationale retningslinjer finder du her

MBT certificerings krav oversat til dansk praksis - kort oversigt

Niveau A – MBT interesse

3 dages MBT introduktionskursus afholdt af level B terapeut eller mere.

Kurset skal indeholde basis MBT teori, tilknytning, traume og non-mentalisering.

Praktisk workshop med rollespil skal være en central del af kurset.

Niveau B – MBT Basal træning

Teoretisk indføring i MBT ved gennemgang at manualen – min. 5 dage

Udført terapi 4 individuelle eller 2 grupper med min. 24 sessioner

Supervision af en MBT supervisor

Udarbejde caseformulering.

Viden om psykiske lidelser særligt personlighedsforstyrrelse.

Niveau C – MBT terapeut

Grundlæggende svarer dette niveau til specialist uddannelse efter DPS og DPF retningslinjer, med særlige kompetencer indenfor MBT.

Krav om deltagelse eller undervise på kurser/workshops, nationale/internationale konferencer.

Niveau D – MBT supervisor

Grundlæggende svarende til supervisor uddannelse efter DPS og DPF retningslinjer, med særlige kompetencer indenfor MBT.

Niveau E – MBT træner/lærer

Svarende til supervisor med godkendte kompetencer som underviser og supervisor med MBT fokus.

Certificering kræver overværelse og godkendelse af oplæg/undervisning af certificeret MBT træner.

- - - -

Institut for Mentalisering har arbejdet med retningslinjerne og forsøgt at tilpasse disse til danske forhold. Dette blandt andet ved at sende retningslinjerne ud til centrale fagpersoner indenfor MBT-miljøet i Danmark (Bord of Advisory). På baggrund af tilbagemeldinger herfra, samt bestyrelsens eget arbejde, foreligger følgende dokument som er gældende for Danmark: 

Kvalitets Manual for MBT - PDF 

Det gøres opmærksom på, at vi kun har fokuseret på kapitel 7, men vil arbejde med de øvrige kapitler løbende.