Uddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) 2019 - 2020 - Institut for Mentalisering Institut for Mentalisering

Kompetencecenter for Psykoterapi

Indhold
Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge. Mentalisering er et nyttigt begreb til at forstå psykisk sygdom, i særdeleshed borderline tilstande og den skrøbelige mentaliseringsevne, som karakteriserer denne tilstand. Begrebet har rod i en psykodynamisk forståelsesramme, men trækker på beslægtede områder om menneskelige relationer. Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er udviklet af Peter Fonagy og Anthony Bateman og Bateman er også underviser på uddannelsen.

Uddannelsen sigter primært mod behandling af patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur Borderline, men også andre personlighedsforstyrrelser. Endvidere vil uddannelsen indeholde elementer relevant for Børne- og Ungdomspsykiatrien (unge over 14 år) samt psykoseområdet. Formålet er, at kursisterne erhverver sig metodiske færdigheder i MBT- terapi – både individuelt og i gruppe. Uddannelsen er inspireret af Anthony Bateman’s udvikling af mentaliseringsbaseret terapi og undervisningen vil knytte sig til hans manual.

Målgruppe
Kurset henvender sig til læger og psykologer samt andet sundhedsfagligt eller socialfagligt personale, som arbejder psykoterapeutisk og har interesse for mentaliseringsbaseret terapi. I henhold til Dansk Psykolog Forening stilles der krav til sammensætningen af akademikere og ikke-akademikere, således at der maks. kan være 25 % ikke-akademikere ud af det samlede deltagerantal.

Faglig godkendelse
Uddannelsen er udformet i henhold til Dansk Psykolog Forening:
- 12.4.4.2.3. ’Anden teoretisk referenceramme’; 30,00 timer.
- 13.4.4.2.3. ’Behandling’; 30,00 timer.

Certificering
Uddannelsen giver mulighed for certificering på Niveau B (såfremt kursisten opfylder kravet om mindst 4 personer i individuelt forløb eller 2 gruppeforløb á mindst 24 sessioner).

Ramme
Uddannelsen består af teorioplæg, øvelser og supervision samt rollespil med opstillede ’terapisessioner’. Det er muligt at vælge mellem et langt forløb, hvor man både modtager undervisning og supervision, og et kort forløb uden supervision, der primært er henvendt til dem, der skal have dækket ’Anden referenceramme’ i henhold til Dansk Psykolog Forening. Dog vil 2 kursister, der vælger det lange forløb, prioriteres, og de kursister, der vælger det korte forløb, må max udgøre 25 %.

Teori
Undervisningen foregår på PC Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte, i tidsrummet 8.30-12.00 efterfulgt af en times frokostpause. I undervisningen vil der knyttes an til relevant forskning og vil relateres til ’grundlagsteorien’, psykodynamisk teori.

Øvelser
Øvelserne har fokus på konkret anvendelighed af teorien med udgangspunkt i Bateman’s manual og finder sted om eftermiddagen efter teoriundervisningen, i tidsrummet 13.00-15.30.

Supervision
Der udbydes sammenlagt 30 timer supervision. Tid og sted planlægges af den enkelte supervisor.

For at opnå det optimale udbytte af gruppesupervisionen er det et krav, at supervisanderne er aktive med mentaliseringsbaserede forløb – enten i gruppeforløb eller individuelle forløb. Det er endvidere et krav, at der kan medbringes videomateriale til supervisionen hver gang.
For at bestå supervisionen er det desuden et krav, at den enkelte supervisand medbringer videomateriale, som vil blive bedømt ud fra Bateman’s rating scale.

Rollespil
Under workshop 7 og 8 vil kursisterne blive udtrukket enkeltvis til at deltage i en opstillet ’terapisession’, hvor skuespillere vil agere patienter. Øvelserne vil blive filmet på video og blive set af supervisor og evt. delt under supervisionen.

Undervisere og trænere
Størstedelen af underviserne er certificerede MBT-undervisere og er godkendte undervisere ved Dansk Psykolog Forening.

Anthony Bateman, professor i psykiatri ved UCL, London, og praktiserende psykiater og
psykoterapeut samt MBT-koordinator ved Anna Freud National Centre for Children and Families.
Janne Walløe, speciallæge i psykiatri og børne- og ungdomspsykiater i Region Sjælland samt postgrad klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin.
Kirsten Grage, specialpsykolog i CVI, Region Hovedstadens Psykiatri, og specialist og supervisor i psykoterapi samt næstformand og certificeret underviser og supervisor ved Institut for Mentalisering.
Kraka Bjørnholm, speciallæge i psykiatri og afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik i Roskilde samt certificeret underviser og supervisor ved Institut for Mentalisering.
Lisbeth Thorsen, chefpsykolog på PC Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri og specialist og supervisor i psykoterapi.
Morten Kjølbye, speciallæge i psykiatri i Region Nordjylland, klinisk lektor ved Aalborg Universitetshospital og formand samt certificeret underviser og supervisor ved Institut for Mentalisering.
Nana Lund Nørgaard, selvstændig psykolog og partner og specialist i psykoterapi samt certificeret underviser og supervisor ved Institut for Mentalisering.
Sophie Juul, psykolog og Ph.d.-studerende på PC Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri, og Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og forsker i mentaliseringsbaseret terapi.
Stefan Lock Jensen, specialpsykolog i Region Sjælland.
Torben Heinskou, speciallæge i psykiatri på PC Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri, samt certificeret underviser og supervisor ved Institut for Mentalisering.

Supervisorer
Alle supervisorer er certificerede MBT-supervisorer og er godkendte ved Dansk Psykolog Forening.

Henriette Clausager Marquardsen, specialist i psykoterapi, privatpraktiserende psykolog og ansat i Psykiatrisk Klink Roskilde samt certificeret underviser og sekretær ved Institut for Mentalisering.
Lisbeth Thorsen, chefpsykolog på PC Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri og specialist og supervisor i psykoterapi.
Nana Nørgaard, selvstændig psykolog og partner og specialist i psykoterapi samt certificeret underviser og supervisor ved Institut forMentalisering.

Rollespil
Der vil være simulering af behandlingssituationer ved kursus- og konsulentvirksomheden Improvisator.
Krav om tilstedeværelse Det forventes, at kursisterne deltager samtlige dage og der udstedes kun kursusbevis, hvis fraværet ikke overstiger 10 %. Der foretages fremmøderegistrering af deltagerne.

Tilmelding
Tilmelding sker via Kursusportalen. Kursusafgiften afkræves inden kursusstart, med mindre andet er aftalt. Tilmeldingen er bindende, og det er ikke muligt at få beløbet eller dele af beløbet retur ved afmeldelse af kurset.

Kursusafgift
Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri:
  - Undervisning og supervision 17.000 kr.
  - Undervisning (maks. 25 %): 12.000 kr.
Ansatte uden for Region Hovedstadens Psykiatri:
  - Undervisning og supervision 24.000 kr.
  - Undervisning (maks. 25 %): 18.000 kr.

Kursusstart: 29. marts 2019
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019

Kontakt Koordinator: Naja Vucina Pedersen: Tlf. 38645422/20640661 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Adm. medarbejder: Line Hammer Nonboe: Tlf. 38645420, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dato, tid og sted

Indhold

Underviser

Workshop 1

Dato: Fredag d. 29. marts 2019

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Spisestuen

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

Introduktion til mentaliseringteori og MBT

- Forskning

- Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser

- Emotionel ustabil personlighedsstruktur, Borderline

- Tre typer mentaliseringssvigt

- Hvordan adskiller MBT sig fra MBT-G og andre gruppeterapeutiske retninger?

- Grundlagsteori

Øvelser

- Overordnet introduktion til Batemans nye skala, herunder scoringsprocedure

- Introduktion til første domæne: Not knowing stance

Teoriunderviser

Anthony Bateman

Læringsmål:

Træner

Anthony Bateman

Workshop 2

Dato: Torsdag d. 9. maj

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Teori

Fra Freud til Fonagy mentaliseringsbegrebet fra begyndelsen

- Grundlagsteori

- Introduktion og gennemgang af de fire artikler i "Playing with reality"-serien

Øvelser

Introduktion til andet domæne:

Teoriunderviser

Sophie Juul

Observatør: Kirsten Grage

Læringsmål:

Trænere

Sophie Juul & Kirsten Grage

 

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Mentalizing Proces (del 1)

Workshop 3

Dato: Tirsdag d. 28. maj 2019

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

Mentaliseringsteorien i dag. Hvor står vi? Hvad har vi ændret vores meninger om?

- Bl.a. epistemisk tillid

- Forskning

- Grundlagsteori

Øvelser

Mentalizing Proces (del 2)

Teoriunderviser

Nana Nørgaard

Læringsmål:

Træner

Nana Nørgaard

Workshop 4

Dato: Onsdag d. 25. september 2019

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

Fra psykodynamisk gruppeterapi til MBT-G

- Forskning

- Grundlagsteori

Øvelser

Introduktion til tredje domæne: Non-mentalizing modes (del 1)

Teoriunderviser

Torben Heinskou

Læringsmål:

Træner

Torben Heinskou

Workshop 5

Dato: Fredag d. 25. oktober 2019

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

Caseformuleringer og MBT

- Hvordan ser en MBT caseformulering ud, og hvordan adskiller den sig fra andre?

- Hvordan bruger man cf aktivt i gruppeterapien?

- Forskning

- Grundlagsteori

Øvelser

Non-mentalizing modes (del 2)

Teoriundervisere

Kirsten Grage og Kraka Bjørnholm

Læringsmål:

Trænere

Kirsten Grage og Kraka Bjørnholm

 

Workshop 6

Dato: Tirsdag d. 19. november 2019

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

Evt. Fællesfaktorer vs. specifikke faktorer for MBT

- Forskning

- Grundlagsteori

Øvelser

Introduktion til fjerde domæne: Mentalizing affects (del 1)

Teoriunderviser

Nana Nørgaard

Læringsmål:

Træner

Nana Nørgaard

Workshop 7

Dato: Onsdag d. 11. december 2019

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Rollespil

Tidspunkt: Mellem 8.30-15.30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale:

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

MBT til unge

- Forskning

- Grundlagsteori

Øvelser

Mentalizing affects (del 2)

Teoriundervisere

Stefan Lock Jensen & Janne Walløe

Observatør: Kirsten Grage

Læringsmål:

Rollespil: Improvisator v. Kristian Skjærlund

Trænere

Stefan Lock & Janne Walløe Observatør: Kirsten Grage

Workshop 8

Dato: Mandag d. 13. januar 2020

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Teori

MBT til ængstelig-evasive

Teoriunderviser

Nana Nørgaard

Læringsmål

 

Rollespil

Tidspunkt: Mellem 8.30-15.30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale:

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Øvelser

Mentalizing affects (del 3)

Rollespil Improvisator v. Kristian Skjærlund

Træner

Nana Nørgaard

Workshop 9

Dato: Fredag d. 31. januar 2020

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

MBT til svære personlighedsforstyrrelser og psykoser (DPC målgruppe)

Øvelser

Introduktion til femte domæne: Relational mentalizing (del 1)

Teoriunderviser

Morten Kjølbye

Læringsmål:

Træner

Morten Kjølbye

Workshop 10

Dato: Mandag d. 4. marts 2020

Tidspunkt: 8:30-12:00

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Undervisningslokalet

Øvelser

Tidspunkt: 13:00-15:30

Sted: PC Stolpegård.

Lokale: Kursuscentret

Teori

Overføring og modoverføring

i MBT

Øvelser

Relational mentalizing (del 2)

Teoriunderviser

Lisbeth Thorsen

Læringsmål:

Træner

Lisbeth Thorsen