6. Nordiske Mentaliseringskonference I Stokholm

Baggrund

Under två fullspäckade dagar kan du ta del av över 60 programpunkter och lära dig mer om mentalisering i många olika kontexter. Möt några av  skandinaviens mest kunniga inom mentaliseringsfältet.

Några av de namnkunniga expeterna är konferensens keynote-talare:

 

Anthony Bateman, professor, psykiater och en av den mentaliseringsbaserade terapins grundare. Anna Freud Centre och University College London, Storbritannien. Titeln på hans föreläsning är “Mentalizing and MBT – present and future”

Svenja Taubner, professor, psykolog och den som leder metodutvecklingen av MBT för ungdomar med antisocial problematik och forskning kring det. Universitet i Heidelberg, Tyskland.

Line Indrevoll Stänicke, docent, psykolog, specialist i kliniskt arbete med barn och vuxna, expert på MBT för ungdomar (MBT-A). Universitetet i Oslo och Nic Waals Institutt, Norge. Föreläsning på temat “Skaden og selvet – om å uttrykke, regulere og dele det uutholdelige”.

Sebastian Simonsen, Ph.D., psykolog, med specialisering i personlighetsstörningar, mentalisering och psykoterapiforskning. Københavns universitet och Region Hovedstadens Psykiatri, Danmark. Föreläsning på temat ”Undvigende personlighedsforstyrrelse i et mentaliseringsperspektiv”.

 

Læs meget mere om programmet for dagen og tilmeld dig på vores svenske kollegaers side

Dato:

2024-06-13 09:00:00 - 2024-06-14 16:00:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser