6. Nordiske Mentaliseringskonference I Stokholm

Baggrund

“Mentalisering och MBT – nu och i framtiden”

Programmet för Mentaliseringskonferensen 2024 omfattar en rad presentationer och workshops som leds av experter inom mentalisering. Programpunkterna täcker mentalisering med fokus på trauma, mentaliseringsbaserade tillvägagångssätt i olika miljöer  och specifika tillämpningar för tillstånd som personlighetsyndrom och ätstörningar. Programmet är tvärvetenskapligt och inkluderar workshops och föredrag på danska, svenska, norska och engelska. Under två fullspäckade dagar kan du ta del av över 60 programpunkter. Möt några av  skandinaviens mest kunniga inom mentaliseringsfältet!

Några av de namnkunniga expeterna är konferensens keynote-talare:

 

Anthony Bateman, professor, psykiater och en av den mentaliseringsbaserade terapins grundare. Anna Freud Centre och University College London, Storbritannien. Titeln på hans föreläsning är “Mentalizing and MBT – present and future”

Svenja Taubner, professor, psykolog och den som leder metodutvecklingen av MBT för ungdomar med antisocial problematik och forskning kring det. Universitet i Heidelberg, Tyskland.

Line Indrevoll Stänicke, docent, psykolog, specialist i kliniskt arbete med barn och vuxna, expert på MBT för ungdomar (MBT-A). Universitetet i Oslo och Nic Waals Institutt, Norge. Föreläsning på temat “Skaden og selvet – om å uttrykke, regulere og dele det uutholdelige”.

Sebastian Simonsen, Ph.D., psykolog, med specialisering i personlighetsstörningar, mentalisering och psykoterapiforskning. Københavns universitet och Region Hovedstadens Psykiatri, Danmark. Föreläsning på temat ”Undvigende personlighedsforstyrrelse i et mentaliseringsperspektiv”.

 

Læs meget mere om programmet for dagen og tilmeld dig på vores svenske kollegaers side

Dato:

2024-06-13 09:00:00 - 2024-06-14 16:00:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser