Om Instituttet

slide_image

Instituttets daglige ledelse varetages af bestyrelsens 10 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er spredt udover hele landet med repræsentanter fra hver region med særlig interesse for udvikling af mentaliseringsbaseret teori, kursus og uddannelse.

slide_image

Bestyrelsen inddrager et “Board of Advisory” når der er behov for en bredere, faglig vurdering.

Morten Kjølbye

Speciallæge i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi til både unge og voksne og godkendt MBT trainer. Har arbejdet i den offentlige psykiatri fra 1986 til 2023, primært med psykoterapi og supervision men også med ledelse. Etablerede det første specialiserede behandlingsprogram til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse og indførte det første MBT-program i Danmark. Arbejder i privat psykoterapipraksis i www.kjolbyepsykoterapi.dk.

Sune Bo

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og kliniskbørnepsykologi, Ph.d og specialpsykolog, bosat i Svendborg. Sune underviser i individuel såvel gruppe MBT. Han har arbejdet mange år med personlighedsforstyrrelse, særligt i forhold til unge og deres familier. Så kan han godt lide at nørde med mentalisering og forskning i hans fritid.

Marie Skaalum Bloch

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Ejer af psykologvirksomheden: www.psykologmariebloch.com. Marie har arbejdet mange år ipsykiatrien med målgruppen personlighedsforstyrrelser og angst både som klinisk psykolog og som leder. Hun er i sit arbejdsliv særligt interesseret i supervision og formidling samt forskning og metodeudvikling.

Nana Lund Nørgaard

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, privatpraktiserende psykolog i København www.mindtomindpsyk.dk. Nana har tidligere arbejdet i psykiatrien med personlighedsforstyrrelser, både borderline og ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Underviser og superviserer og udbyder efteruddannelser til psykologer og læger indenfor MBT.

Sanne Bornholdt

Speciallæge Børne og Ungdomspsykiatri. Specialist i psykoterapi Børn og Unge. Hun har erfaringer fra tidligere regional ansættelse indenfor spiseforstyrrelser både ambulant og  døgnindlæggelse. Desuden døgnbehandling på det bredere Affektive område og ledelsesopgaver gennem mange år.

Ejer af virksomheden ”Privatklinik for unge”  i Horsens, hvor hun bl.a. tilbyder specialiseret behandling til unge med anoreksi og komorbiditet.

Sofie Skole Gamborg

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi med børn & unge. Sofie arbejder til dagligt i psykiatrien med unge og familier, hvor den unge er ramt af en spiseforstyrrelse. Hun har også igennem en del år arbejdet i døgnpsykiatrisk regi med samme målgruppe samt unge med selvskadende adfærd. Sofie er særligt optaget af den forandringsskabende relation i en terapeutisk ramme og metodeudvikling indenforspiseforstyrrelsesbehandling.

Stefan Lock Jensen

Autoriseret psykolog, specialpsykolog i børne- & ungdomspsykiatri, Specialist i børnepsykologi (+supervisor) og godkendt MBT-supervisor (Niveau E). Han har arbejdet mange år med Miljøterapi i psykiatrien, samt udredning og behandling af børn og unge ambulant. De seneste 10 år har han fokuseret på mentalisering ift. Ledelse & organisering, Master i Ledelse, samt har forsket i særligt komplekse sager med tværfaglige og tværsektorielle problematikker (Adaptive Mentalizations-Based Integrative Treatment – AMBIT).

Sophie Juul

Autoriseret psykolog & ph.d., arbejder til dagligt som postdoc-forsker ved Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning på Rigshospitalet og Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri. Hun forsker blandt andet i effekten af mentaliseringsbaseret terapi til personlighedsforstyrrelser

Rikke Engberg Mortensen

Specialsygeplejerske i psykiatri og master i klinisk sygepleje. Bor i Glostrup og har arbejdet med børn og unge i psykiatrien over 20 år. Rikke har erfaring med både miljøterapi, ledelse og klinisk udvikling på intensivt døgnafsnit og i ambulant regi.Gennem flere år varetaget MBT gruppeterapi og individuel terapi til unge med borderline og deres forældre. Rikke er optaget af at forbedre, udvikle og kvalitetssikre behandlingen til unge med borderline.

Majse Lind

Cand.Psych og Ph.D. Majse er ansat som adjunkt på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitetet, hvor hun forsker i mentalisering og narrativ identitet/livshistorier hos mennesker med psykopatologi og særligt personlighedsforstyrrelse

 

Morten Kjølbye

Formand

Sune Bo

Næstformand

Marie Skaalum Bloch

Sekretær

Sanne Bornholdt

Kasserer

Sophie Juul

Medlem

Nana Lund Nørgaard

Medlem

Majse Lind

Medlem & litteraturansvarlig

Sofie Skole Gamborg

Medlem & hjemmesideansvarlig

Stefan Lock Jensen

Medlem

Rikke Engberg Mortensen

Medlem

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser