Retningslinjer

slide_image

Institut for Mentalisering har i samarbejde med The Anna Freud Center udarbejdet gældende retningslinjer for de kriterier der skal være opfyldt for at der er tale om en MBT-anerkendt uddannelse, supervisor eller behandling.

De internationale krav

The Anna Freud Center har udarbejdet retningslinjer for MBT, som skal ligge til grund for internationale standarder for hvad der kendetegner MBT. Her beskrives kriterier for forskellige niveauer af MBT udøvere, MBT behandlingsprogram etc.

Internationale retningslinjer

MBT certificerings krav oversat til dansk praksis

Institut for Mentalisering har arbejdet med retningslinjerne og forsøgt at tilpasse disse til danske forhold. Dette blandt andet ved at sende retningslinjerne ud til centrale fagpersoner indenfor MBT-miljøet i Danmark (Bord of Advisory). På baggrund af tilbagemeldinger herfra, samt bestyrelsens eget arbejde, foreligger følgende dokument som er gældende for Danmark.

Det gøres opmærksom på, at vi kun har fokuseret på kapitel 7, men vil arbejde med de øvrige kapitler løbende.

Kvalitets Manual for MBT – PDF

Niveau E – MBT træner/lærer

Svarende til supervisor med godkendte kompetencer som underviser og supervisor med MBT fokus.

Certificering kræver overværelse og godkendelse af oplæg/undervisning af certificeret MBT træner.

Muligt forløb: Du er læge, psykolog, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller har anden erfaring som sidestiller dig hermed, som i tillæg til hidtidige niveauer, er du godkendt supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab. Du har arbejdet med MBT i omkring 7-10 år, og erfaring med individuel og gruppe behandling. Har udført undervisning som er godkendt af E-godkendt trainer.

Niveau D – MBT supervisor

Grundlæggende svarende til supervisor uddannelse godkendt i Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening med særlige kompetencer indenfor MBT.

Muligt forløb: Du er læge, psykolog, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller har anden erfaring som sidestiller dig hermed. Du har i tillæg til de tidligere opnåede niveauer en godkendt supervisoruddannelse med særligt fokus på MBT i en eller begge ovennævnte selskaber og kan med den erfaring søge om godkendelse som supervisor i IM.

Niveau C – MBT terapeut

Grundlæggende svarer dette niveau til specialist uddannelse godkendt i Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening med særlige kompetencer indenfor MBT.

For psykologer er kravene i hovedtræk 3 års fuldtidsarbejde, 240 timers supervision, 40 timers personligt udviklingsarbejde, skriftlig opgave og forskningsteori 60 timer (se DPs hjemmeside).

For læger er kravene i hovedtræk 2 års grunduddannelse og 2 års klinisk psykiatrisk erfaring og herefter 2 års samlet uddannelsesforløb med 160 timers teori, en teoretisk opgave, 130 timers udøvet terapi, Supervision 105 timer individuelt/160 timer i gruppe, samt personligt udviklingsarbejde (se DPSs hjemmeside).

Krav om deltagelse eller undervisning på kurser/workshops, ved nationale/internationale konferencer.

Muligt forløb: Du er læge, psykolog, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller har anden erfaring som sidestiller dig hermed, og har ud over 3 dages introkursus deltaget i udvidet kursus i MBT. Det udvidede kursus kan være i Danmark, Norge eller England, eller andre lande med godkendte undervisere. Derudover arbejder du nu med MBT og har mulighed for i dit arbejde, at have terapeutiske forløb af længere varighed. I tillæg hertil har du enten en godkendt specialistuddannelse med særligt fokus på MBT i et af de ovennævnte selskaber, eller har erfaring, der kan sidestilles hermed.

Niveau B – MBT Basal træning

Teoretisk indføring i MBT ved gennemgang af manualen – min. 5 dage (udvidet kursus).

Udført terapi 4 individuelle eller 2 grupper med min. 24 sessioner.

Supervision af en MBT supervisor.

Udarbejde caseformulering.

Viden om psykiske lidelser særligt personlighedsforstyrrelse.

Muligt forløb: Du er læge, psykolog, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller har anden erfaring, som sidestiller dig hermed, og har ud over 3 dages introkursus deltaget i udvidet kursus i MBT. Det udvidede kursus kan være i Danmark, Norge eller England, eller andre lande med godkendte undervisere. Derudover arbejder du nu med MBT og har mulighed for i dit arbejde, at have terapeutiske forløb af længere varighed.

Niveau A – MBT interesse

3 dages MBT introduktionskursus afholdt af level B terapeut eller mere.

Kurset skal indeholde basis MBT teori, tilknytning, traume og non-mentalisering.

Praktisk workshop med rollespil skal være en central del af kurset.

Muligt forløb: Du er læge, psykolog, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller har anden erfaring, som sidestiller dig hermed, og har deltaget i 3 dages introduktionskursus udbudt af undervisere som er godkendte af Institut for Mentalisering, i Danmark eller Norge eller AFC i London

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser