Om Instituttet

slide_image

Instituttet har til formål at udvikle, afholde og godkende mentaliseringsbaserede uddannelser, kurser og behandlingstilbud samt certificere MBT supervisorer og undervisere i Danmark.

Samarbejde med The Anna Freud center

Instituttet er efter aftale med professor Anthony Bateman (The Anna Freud Center, London) det eneste mentaliseringsinstitut i Danmark anerkendt af The Anna Freud Center og er således berettiget til at godkende uddannelser, kurser og behandlingstilbud i Danmark.

Instituttets bestyrelse

Den daglige drift af Instituttet varetages af bestyrelsen.

Instituttets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende. Der ønskes en geografisk spredning blandt bestyrelsesmedlemmer med repræsentanter fra hver Region med særlig interesse for udvikling af mentaliseringsbaseret teori, kursus og uddannelse. Bestyrelsen inddrager et “Board of Advisory” når der er behov for en bredere, faglig vurdering.

Institut for Mentalisering er oprettet med CVR-nr.: 37465089

Bank

Sparekassen Kronjylland

Reg. nr. 6193

Kontonr. 0017992767

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser