“Traumer og mentalisering” – Nationalt symposium 2024

Baggrund

Traumer er allestedsnærværende fænomener i et menneskeliv og et sted mellem 70-90% rapporterer at have været udsat for minimum et traume i deres liv, og langt de fleste mennesker påvirkes meget begrænset af traumer (minimal impact resiliens).

Til trods herfor er megen psykopatologi associeret med traumer, og det anslås at traumer øger risikoen trefoldigt for udvikling af psykisk lidelse.

På årets nationale mentaliserings symposium vil vi have fokus på traumer i et mentaliseringsperspektiv. Vi vil se nærmere på hvornår noget bliver traumatisk, hvordan vi som mennesker håndtere traumatiske oplevelser og hvornår disse påvirker individet og ud fra en udviklingspsykologiske forståelse kan give psykiske lidelser. Der er en voksende evidens for at traumer repræsenterer en transdiagnostisk markør for megen psykopatologi der dels påvirker hjernen og dels placerer individet udenfor det sociale praksisfælleskab.

På temadagen vil vi se nærmere på hvordan man kan arbejde med traumer inden for en Mentaliseringsbaseret tilgang, og hvordan den tidlige tilknytning til vores forældre enten beskytter os mod traumer eller gør os sårbare for senere traumer. På temadagen vil der være oplæg, diskussion og rollespil (med ”skuespiller”) der skal forsøge at illustrere hvordan man arbejder med mennesker der er traumatiseret inden for den mentaliseringsbaserede tilgang.

Arrangementet kommer til at foregå på Søndre Campus, Emil Holms Kanal 2-8, 2300 Kbh. S., lokale 23.0.50 (bygning 23, stuen).

Undervisere:

 

Marie Skaalum Bloch er ejer af psykologvirksomheden www.psykologmariebloch.com.

Marie er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i psykoterapi og som supervisor. Marie er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og har undervist og superviseret på introduktionskurser og hoveduddannelse i MBT. Marie sidder i bestyrelsen i institut for mentalisering i Danmark.

Marie har erfaring fra arbejdet med misbrugsbehandling samt som både klinisk psykolog og leder i psykiatrien. Marie har arbejdet specialiseret med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser, PTSD, Angst og selvskade, både med psykoedukation, individuel terapi, miljøterapi og gruppeterapi. Hun har ledelseserfaring med at implementere nye MBT og AMBIT behandlingsprogrammer.

Marie har arbejdet med at tilpasse MBT til nye målgrupper herunder angst og selvskade. Hun er engageret i forskning og metodeudvikling omhandlende mentalisering, traumer og fælles faktorer i psykoterapi.

Marie er godkendt supervisor i Dansk Psykologforening samt i Dansk Psykiatrisk selskab, samt godkendt som Trainer i MBT.

 

 

Morten Kjølbye er medejer af klinikken Kjølbye psykoterapi i Hjørring og Akademi for mentalisering. Morten er ligeledes formand for Institut for mentalisering i Danmark, og godkendt Trainer i MBT.

Morten er uddannet speciallæge i psykiatri og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, og har gennem de sidste 35 år arbejdet i psykiatrien, dels i kliniske stillinger, men også i ledelses- og uddannelsesfunktioner.

Han har tidligere været ansat som klinisk lektor i psykiatri ved såvel Aarhus som Aalborg Universitet både på psykologi- og lægestudiet samt været postgraduat klinisk lektor i psykiatri i Uddannelsesregion Nord. Han har siden lægestudiet på Aarhus Universitet arbejdet med mennesker i psykoterapeutisk behandling.

Morten har i sin tid i Risskov været ansat som specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser. I Region Nordjylland, har han arbejde som ledende overlæge, cheflæge og senest som uddannelseskoordinerende overlæge ved Psykiatrien.

Dato:

2024-11-09 00:00:00 - 2024-11-09 00:00:00

Pris:

850 kr

Der er formiddagskaffe og croissant, frokostsandwich og eftermiddagskaffe og kage inkluderet i arrangementet og prisen.

Har man en fødevareallergi, kan man kan notere dette på tilmeldingsblanketten som du kan komme videre til nedenfor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser