Uddannelse og kurser

slide_image

To-årig specialistudannelse i mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og deres familier

Specialistuddannelse i MBT i arbejdet med børn, unge & deres familier i 2024

Baggrund

Psykologisk Perspektiv udbyder i 2024 endnu en 2 årig uddannelse i MBT med børn, unge og familier.

Læs mere om uddannelsen her

Målgruppe

Primært psykologer, men andre faggrupper som fx psykiatere og familiebehandlere er også velkomne

Indhold

Imellem hvert undervisningsmodul ligger der typisk to supervisionsdage, jf. datoer ovenfor under de forskellige grupper

 

  • MBT med børn & introduktion til MBT (3 dage)

Datoer : 21. 22. og 23. maj 2024

 

Indføring i grundbegreberne i mentaliseringsteori og MBT med børn. en række konkrete teknikker vil blive introduceret, såvel som lege og andre terapeutiske aktiviteter. Arbejdet med Interventionsspektret, fokusformuleringer og anvendelsen af udviklingspsykologiske opmærksomheder i terapien vil være i fokus. Konkrete aktiviteter og samtale modeller som kan anvendes i forældresamtaler vil ligeledes blive præsenteret.

 

Undervisere: Susanne Nielsen & Maria Nannestad

 

  • MBT med unge og forældre (2 dage)

Datoer: 25. og 26. september 2024

 

Dette modul giver en introduktion til mentaliseringsbaseret terapi med unge. Dagene byder på en praktisk orienteret tilgang til nøgleelementerne i modellen og dens konkrete anvendelighed sammen med de unge. Holdet vil få gennemgået nogle af de særlige kompleksiteter, der kan være forbundet med at arbejde terapeutisk med unge og relevansen af mentalisering i relationer, i opretholdelsen af selvværd, affektregulering og impulskontrol.

 

Underviser: Maria Svernell, Sverige

Undervisning på engelsk

 

  • MBT med familier (2 dage)

Datoer: 28. og 29. november 2024

 

Mentaliseringsbaseret familieterapi, herunder den mentaliserende holdning i familiearbejde, det mentaliserende loop som grundlæggende interventionsmodel og familieaktiviteter som interventionskontekst. Fokusformuleringer i familier. Der vil være rollespil og fokus på læring af terapeutiske færdigheder på disse dage.

 

Underviser: Susanne Nielsen & Maria Nannestad

 

  • MBT-C & A og forældrearbejde, Traume (2 dage)

27. og 28. februar 2025

 

Mentaliseringsbaseret traumearbejde med børn i vil blive udfoldet med understøttelse af terapivideoer. Nicole vil have fokus på terapeutens brug af selv og egen mentalisering i mødet med traumatiserede børn og unge.

 

Underviser: Nicole Muller, Holland

Undervisning på engelsk

 

  • MBT med børn med neurodiversitet og deres forældre (2 dage)

2. og 3. juni 2025

 

Dette modul vil have særligt fokus på MBT i mødet med børn der er neurodiverse (gennemgribende udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser) og de særlige opmærksomheder det fordrer i terapien. Ligeledes vil der være fokus på de udviklingsmuligheder der er i mentaliserings baseret terapeutiske indsatser.

Mentaliseringsbaseret forældrearbejde vil ligeledes være i fokus, hvor konkrete opmærksomheder og modeller vil blive trænet.

 

Norka Malberg, Spanien

Undervisning på engelsk

 

  • MBT med spæd- og småbørn/kropslig og legefokuseret mentalisering (2 dage)

Datoer: 25. og 26. september 2025

Mentaliseringsbaseret arbejdet med gravide og småbørn. Konkrete lege og mentaliseringsunderstøttende aktiviteter. Brug af samspilsobservationer, video og videofeedback i arbejdet.

 

Underviser: Saraa Salo, Finland

Undervisning på engelsk

 

  • MBT med grupper med børn og unge og afslutning (2 dage)

Datoer: 20. og 21. november 2025

 

Mentaliseringsbaseret gruppeterapi med både unge og børn. Mentaliserende gruppelege, terapeutiske opmærksomheder, visitationsprocedure m.v. vil være i fokus. Derudover vil der være fokus på afslutning og generalisering af MBT-forløb og selve uddannelsen.

 

Undervisere: Sune Bo (MBT-unge grupper, dag 1) & Maria Nannestad (MBT-børnegrupper, dag 2)

Lærer og kursusansvarlig

Maria Svernell, er autoriseret psykolog/psykoterapeut og akkrediteret MBT-A supervisor. Maria begyndte at arbejde med mentalisering 2006, blev Trudie Rossouws (grundlægger av MBT-A modellen) højre hånd fra 2010 og har bidraget til udviklingen af MBT-A undervisning og supervision ved Anna Freud Centeret, London. Maria er medlem af styregruppen for udvikling af MBT-CYP (Children, Young, Parents) ved Anna Freud Centeret. Maria har arbejdet klinisk med voksne med borderline personlighedsforstyrrelse, voksne med herorinafhængighed og især med unge med forskellige former for psykiske vanskeligheder og deres forældre. Maria er psykodynamisk skolet, relationelt orienteret, ligesom hun er uddannet supervisor og har en lang og solid erfaring med terapi såvel som supervision. Maria arbejder fortsat klinisk, skriver Ph.D. og underviser ved Karlstad Universitet, Sverige, med fokus på mentalisering.

Nicole Muller er børne- og ungdomspsykolog og familiebehandler i et privat praksisfællesskab i Holland. Hun er oprindeligt uddannet som kognitiv adfærds- og familieterapeut og har en række af efteruddannelser. De sidste 15 år har hun arbejdet med MBT med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, traumer og begyndende personlighedsforstyrrelser. Nicole har skrevet “Mentalization-Based Treatment for Children: a time-limited approach” sammen med et internationalt team. Bogen er en behandlingsguide til arbejdet med børn I alderen 5-12 år. Hun er underviser og supervisor I MBT-C, MBT-A og MBT-F i Holland og i London ved Anna Freud National Centre for Children and Families.

Norka Malberg har 30 års erfaring som psykolog og psykoterapeut. Hun er uddannet fra Anna Freud Centeret i London og har en klinisk doktorgrad fra University College London samt kandidatgrader i klinisk psykologi og udviklingspsykologi fra Harvard University og Florida International University. Norka har en særlig passion for arbejdet med MBT-børn og unge med neurodiversitet og deres forældre. Norka har i dag et rigt klinisk arbejde og en privat praksis i Barcelona, Spanien.

Saara Salo er psykolog, PhD. og efteruddannet inden for familieterapi, forælder-barn psykoterapi, Theraplay og MentaliseringsBaseret Familieterapi. Hun har arbejdet med børn og familier i over 15 år ved Helsinki Universitet, Finland, og i privat praksis. Saaras forskningsmæssige og kliniske interesser er centreret omkring forståelsen af, hvordan nære relationer formes (forældre-barn-interaktion) og hvordan disse relationer modulerer barnets trivsel og udvikling. Saara er certificeret MBT-F-underviser og samarbejder med Anna Freud Centeret, bl.a. omkring udviklingen af Reflective Video Feedback.

Sune Bo er cand.psych. Ph.D., specialpsykolog i psykiatrien og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT ved institut for Mentalisering. Sune har flere års erfaring med undervisning, supervison og mentaliseringsbaseret terapi med unge og voksne. Sune er ansat i psykiatrien, Region Syddanmark og har bl.a. været projektleder på et RCT-studie af mentaliseringsbaseret gruppeterapi med unge med borderline personlighedsforstyrrelse.

Susanne Wederkinck Nielsen er cand.psych.aut., specialist i børnepsykologi og psykoterapi med børn samt godkendt supervisor i Psykologisk Perspektiv. Susanne har arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rårdgivning og familiehus igennem en længere årrække, ligesom hun siden 2017 har haft. Susanne er efteruddannet med særlig interesse indenfor tilknytning og MBT. Hun er certificeret MBT-F og MBT-C praktiker og supervisor ved Anna Freud Centeret. Aktuelt (2022-24) supervisor på RCT-studie med fokus på MBT-F i plejefamilier. Praksisområde: MBT med børn, unge og familier samt mentaliseringsbaseret supervision og undervisning.

Maria Højer Nannestad er cand.psych.aut. specialist i psykoterapi med børn og voksne samt godkendt supervisor og psykolog i Psykologisk Perspektiv. Maria har omfattende erfaring med og viden om behandling af udsatte børn, unge og deres familier. Maria arbejdet en årrække i kommunalt regi med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, familiebehandling samt med voldsramte familier på krisecentre og hjemløse unge, individuelt såvel som i grupper. Maria er certificeret MBT-C praktiker og supervisor ved Anna Freud Centeret. Praksisområder: Traumebehandling, vold i familien, MBT med børn, unge og familier samt mentaliserseringsbaseret supervision og undervisning.

For yderligere information vedr. uddannelsen kontakt: susanne@psykologiskperspektiv.dk

Kvalifikation

Man får et uddannelsesbevis og uddannelsen plejer at blive godkendt af Dansk Psykologforenings fagnævn til Specialist i Psykoterapi med børn og unge, 12.4.4.2.2. 90 timer. Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge, 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde, 90 timer, og Specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi, 6.4.4.2.3, Klinisk teori og træning i børne- unge psykologi. 90 timer.

Tid

Start i maj 2024 og slut november 2025

Tilmeldingsfrist 15. februar 2024. Tilmelding foregår efter 1. til mølleprincippet.

Sted

Uddannelsen finder sted i Psykologisk Perspektivs klinik, SANKT ANNÆ PLADS 12, 3. sal, København K

Af hensyn til deltagere, der kommer lang vejs fra, så er den første undervisnings dag i et modul fra kl. 10.00 -17.00, den (de) efterfølgende dag(e) fra kl. 9.00 – 16.00.

Pris

Teori og supervision: 62.500,- kr. (64.000 inkl. moms). Prisen er samlet for hele uddannelsen.

Grundbøger

Mentalization-Based Treatment for Children – a timelimited approach (2017) af Nick Midgley et al. og Mentalization-Based Treatment for Adolescents (2021), red. Trudie Rossouw et al.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser