Uddannelse og kurser

slide_image

5-dages specialistkursus i Mentaliseringsbaseret Terapi i Århus med opstart i januar 2023.

slide_image

5-Dages specialistkursus i Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT) i Århus: Teori og Metode

Baggrund

Mentalisering er en almenmenneskelig, interpersonel evne, som er en nødvendig forudsætning for at forstå det sociale rum og til at kunne etablere og fastholde tilfredsstillende relationer.

Mentalisering henviser til det vi gør, når vi forsøger at forestille os hvad der ligger bag adfærden for både os selv og andre.
Mentaliseringsbaseret terapi er en evidensbaseret metode, der er udviklet med udgangspunkt i fællesfaktor forskningen. Mentalisering kan i dag både anskues som teknik og som holdning og er blevet internationalt anerkendt både som forståelsesramme og som effektiv behandlingsmetode til en lang række patientgrupper.
Mentaliseringstraditionen har udviklet sig gennem de seneste 20 år, og udbredelsen bygger bl.a. på at forskningen har formået at påvise, at mentaliseringsperspektivet og metoden har vist sig at formå at lykkes med at nå lidende mennesker, der ikke tidligere har haft adgang til eller gavn af behandling.
Den mentaliseringsbaserde tilgang har affektregulering, tilknytning og traumer i centrum og arbejder med individets tanker, følelser og handlinger i samspillet med andre.

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, læger og andre faggrupper (max 25%) som ønsker at lære og træne mentaliseringsbaseret terapi.

Der er søgt forhåndsgodkendelse  til at kurset kan godkendes under specialistuddannelsen af Dansk Psykolog Forening som: Anden teoretisk referenceramme (psykodynamisk) 12.4.4.2.3. (30 timer), Psykotraumatologi 14.4.4.2.4. valgfri del (max 24 timer), Psykopatologi 13.4.4.2.3 Behandling (12 timer) samt Sundhedspsykologi med voksne 11.4.4.2.2. intervention i klinisk arbejde (30 timer).

Indhold

Kurset giver en indføring i den idehistoriske baggrund og forskningsmæssige evidens for forståelsen og anvendelsen af mentalisering. Kurset giver viden om hvad der kendetegner MBT samt praktisk træning i at forstå patienter/klienter i en mentaliseringsbaseret ramme og samt gennemgang og øvelse af MBT interventioner.

Kurset er tilrettelagt med henblik på at sikre at det er klinisk relevant via anvendelsen af praktiske øvelser, video, cases, inddragelse af jeres egne patienter/klienter og rollespil.

Dag 1 Introduktion til mentalisering som teori og metode, præmentaliseringsmodus og  håndtering af mentaliseringssvigt
Dag 2 Vurdering af mentaliseringsevne og mentalisering af klienten/patienten: caseformuleringsarbejde
Dag 3 Grundlæggende MBT interventioner og tilpasninger til specifikke målgrupper
Dag 4 Grupper: psykoedukation, gruppeterapi og organisationen
Dag 5 Mentaliseringsbaseret supervision, opsamling og træning.

Lærer og kursusansvarlig

Marie Skaalum Bloch er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i psykoterapi og som supervisor. Marie er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og er underviser og supervisor på den 3 årige mentaliseringsbaserede hoveduddannelse i psykoterapi. Marie sidder i bestyrelsen i institut for mentalisering i Danmark og deltager i videnskabelig komite for den Nordiske MBT konference, hun har afholdt oplæg på den nordiske MBT konference i 2016, 2018 og 2022.

Marie har erfaring fra arbejdet med misbrugsbehandling samt omfattende erfaring som både klinisk psykolog og leder i psykiatrien. Marie har arbejdet specialiseret med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser, PTSD, Angst og selvskade, både med psykoedukation, individuel terapi, miljøterapi og gruppeterapi. Hun har ledelseserfaring med at implementere nye MBT og AMBIT behandlingsprogrammer og er optaget af mentaliseringsbaseret ledelse.

Marie har arbejdet med at tilpasse MBT til nye målgrupper herunder angst og selvskade. Hun er engageret i forskning omhandlende mentalisering, fælles faktorer i psykoterapi og arbejdet med dilemmaer i behandling, og har deltaget i udarbejdelsen og udgivelsen af 5 forskningsartikler. Marie arbejder i Center for Mentalisering med undervisning, supervision, ledersparring og terapi i mange forskellige organisatoriske sammenhænge.

Marie er godkendt supervisor i Dansk Psykologforening samt i Dansk Psykiatrisk selvskab.

Kontakt: marie@centerformentalisering.dk

Tid

Dag 1 og 2: 19. og 20. januar 2023
Dag 3: 23. februar 2023
Dag 4: 29. marts 2023
Dag 5: 10. maj 2023

Alle dage er fra kl. 9.00 – 15.30

Sted

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

Pris

Prisen er 9500 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og
Marianne Køhler Skov.

Undervisningsmaterialet sendes inden undervisningsdagene, men der opfordres ikke til forberedelse af indholdet forud for kurset.

Grundbøger

Litteratur til kurset

 • Bateman, A. & Karterud, S. (2011): Mentaliseringsbaseret terapi, Manual og vurderingsskala, Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A.: MBT Adherence and Competence scale (2019) https://www.annafreud.org/media/9069/adherence-scale-final-jan-19.pdf
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (ed): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, Second edition, American Psychiatric Publishing, 2019
 • Karterud, S., Folmo, E., Kongerslev, M. T. (2020) MBT Mentaliseringsbasert terapi. Gyldendal.

Baggrundslitteratur

 • Allan, Fonagy, Slade m.fl. (2009): Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2007): Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse, Akademisk Forlag, København
 • Fonagy, P., Jurist, E.L., Gergely & Target, M. (2007): Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling, Akademisk Forlag, København
 • Karterud, S. (2011): MBT Manual for MBT psykoedukativ Gruppeterapi (MBT-I), Gyldendal Akademisk
 • Karterud (2012): Manual for mentaliseringsbaseret gruppeterapi, Gyldendal Akademisk
 • Kvarstein, Pedersen, Urnes, Hummelen, Wilberg, Karterud (2014): Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder – Does it make a difference? I: Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice
 • Karterud, S. (2018): Caseformulations in mentalization-based group therapy, i: Research I Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, vol 21, s 132-136

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser