Uddannelse og kurser

slide_image

Specialistkursus i Mentaliseringsbaseret Terapi i Århus med opstart i Februar 2024.

slide_image

5-Dages specialistkursus i Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT) i Århus: Teori og Metode

Baggrund

Mentalisering henviser til det vi gør, når vi forsøger at forestille os hvad der ligger bag adfærden for både os selv og andre.

Mentaliseringsbaseret terapi er en evidensbaseret metode, der er udviklet med udgangspunkt i fællesfaktor forskningen. Mentalisering kan i dag både anskues som teknik og som holdning og er blevet internationalt anerkendt både som forståelsesramme og som effektiv behandlingsmetode til en lang række patientgrupper.

Mentaliseringstraditionen har udviklet sig gennem de seneste 20 år, og udbredelsen bygger bl.a. på at forskningen har formået at påvise, at mentaliseringsperspektivet og metoden har vist sig at formå at lykkes med at nå lidende mennesker, der ikke tidligere har haft adgang til eller gavn af behandling.

Den mentaliseringsbaserde tilgang har affektregulering, tilknytning og traumer i centrum og arbejder med individets tanker, følelser og handlinger i samspillet med andre.

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, læger og andre faggrupper (max 25%) som ønsker at lære og træne mentaliseringsbaseret terapi.

Indhold

Kurset giver en indføring i den idehistoriske baggrund og forskningsmæssige evidens for forståelsen og anvendelsen af mentalisering. Kurset giver viden om hvad der kendetegner MBT samt praktisk træning i at forstå patienter/klienter i en mentaliseringsbaseret ramme og samt gennemgang og øvelse af MBT interventioner.

Kurset er tilrettelagt med henblik på at sikre at det er klinisk relevant via anvendelsen af praktiske øvelser, video, cases, inddragelse af jeres egne patienter/klienter og rollespil.

Kurset er forhåndsgodkendt af Dansk Psykolog forening, til at fungere som led i specialistuddannelsen.

 

DAG 1: 

Introduktion til mentalisering som teori og metode og håndtering af mentaliseringssvigt.

DAG 2: 

Traumer, tilknytning og personlighed.

DAG 3

Mentalisering af klienten/patienten: Vurdering af mentaliseringsevne og caseformuleringsarbejde.

DAG 4

MBT interventioner og anvendt MBT til udvalgte specifikke målgrupper.

DAG 5

Grupper: psykoedukation, gruppeterapi og gruppeprocesser.

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af kurset.

Lærer og kursusansvarlig

Marie Skaalum Bloch er ejer af psykologvirksomheden www.psykologmariebloch.com.

Marie er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i psykoterapi og som supervisor. Marie er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og har undervist og superviseret på introduktionskurser og hoveduddannelse i MBT. Marie sidder i bestyrelsen i institut for mentalisering i Danmark.

Marie har erfaring fra arbejdet med misbrugsbehandling samt som både klinisk psykolog og leder i psykiatrien. Marie har arbejdet specialiseret med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser, PTSD, Angst og selvskade, både med psykoedukation, individuel terapi, miljøterapi og gruppeterapi. Hun har ledelseserfaring med at implementere nye MBT og AMBIT behandlingsprogrammer.

Marie har arbejdet med at tilpasse MBT til nye målgrupper herunder angst og selvskade. Hun er engageret i forskning og metodeudvikling omhandlende mentalisering, traumer og fælles faktorer i psykoterapi.

Marie er godkendt supervisor i Dansk Psykologforening samt i Dansk Psykiatrisk selskab, samt godkendt som Trainer i MBT. Det er 6. gang Marie afholder, eller er med til at afholde kursus i introduktion til MBT.

Morten Kjølbye er medejer af klinikken Kjølbye psykoterapi i Hjørring og Akademi for mentalisering. Morten er ligeledes formand for Institut for mentalisering i Danmark, og godkendt Trainer i MBT.

Morten er uddannet speciallæge i psykiatri og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, og har gennem de sidste 35 år arbejdet i psykiatrien, dels i kliniske stillinger, men også i ledelses- og uddannelsesfunktioner.

Han har tidligere været ansat som klinisk lektor i psykiatri ved såvel Aarhus som Aalborg Universitet både på psykologi- og lægestudiet samt været postgraduat klinisk lektor i psykiatri i Uddannelsesregion Nord. Jeg har siden lægestudiet på Aarhus Universitet arbejdet med mennesker i psykoterapeutisk behandling.

Morten har i sin tid i Risskov været ansat som specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser. I Region Nordjylland, har han arbejde som ledende overlæge, cheflæge og senest som uddannelseskoordinerende overlæge ved Psykiatrien.

Kvalifikation

Efteruddannelsesbevis: Ved uddannelsens afslutnings uddeles kursusbevis.

Tid

D. 8/2 2024 (Morten Kjølbye og Marie Bloch) og 9/2 2024(Marie Bloch)

D. 7/3 2024 (Morten Kjølbye og Marie Bloch) og 8/3 2024(Marie Bloch)

D. 11/4 2024 (Morten Kjølbye og Marie Bloch)

Alle dage er fra 9.30-16.00

Sted

GODSBANEN, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C, Danmark

Pris

PRIS: 13.950,- Kr.

Tilmeldingsfrist: Så længe der er ledige pladser.

Tilmelding: Send mail til psykologmariebloch@gmail.com for tilmelding og eventuelle spørgsmål.

Undervisningsmaterialet sendes inden undervisningsdagene, men der opfordres ikke til forberedelse af indholdet forud for kurset.

Grundbøger

Litteratur til kurset

  • Karterud, S., Folmo, E., Kongerslev, M. T. (2020) MBT Mentaliseringsbasert terapi. Gyldendal.
  • Carla SharpDickon Bevington (2022). Mentalizing in Psychotherapy A Guide for Practitioners.

Baggrundslitteratur

  • Bateman, A. & Karterud, S. (2011): Mentaliseringsbaseret terapi, Manual og vurderingsskala, Hans Reitzels Forlag
  • Bateman, A.: MBT Adherence and Competence scale (2019) https://www.annafreud.org/media/9069/adherence-scale-final-jan-19.pdf
  • Bateman, A. & Fonagy, P. (ed): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, Second edition, American Psychiatric Publishing, 2019
  • Karterud, S. (2011): MBT Manual for MBT psykoedukativ Gruppeterapi (MBT-I), Gyldendal Akademisk
  • Karterud (2012): Manual for mentaliseringsbaseret gruppeterapi, Gyldendal Akademisk
  • Karterud, S. (2018): Caseformulations in mentalization-based group therapy, i: Research I Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, vol 21, s 132-136

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser