Uddannelse og kurser

slide_image

To-årig specialistuddannelse i MBT til voksne og unge 2025-2026

Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne og unge 2025-2026

Baggrund

Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne. 

Mentaliseringsbaseret terapi er oprindelig udviklet til behandling af patienter med borderline, men er igennem de senere år udviklet og anvendt som teoretisk forståelsesramme og metodisk tilgang til psykoterapeutisk behandling af en lang række andre psykiske lidelser og problemstillinger. Uddannelsen vil med afsæt heri dække teori og metode i mentaliseringsbaserede tilgange til voksne klienter i forskellige former for psykoterapi, både individuel psykoterapi, gruppeterapi og i terapeutisk arbejde med den unge voksne såvel som i familieterapi med et fokus på den voksnes rolle i familien.  

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med voksne og unge. Der opnås viden om specifikke elementer i relation til mentaliseringsbaseret terapi i form af forskningsmæssig baggrund for MBT, grundlagsteori, klinisk teori, teori om psykopatologi samt tilpasning af den mentaliseringsbaserede tilgang i forhold til klientens specifikke vanskeligheder. 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende den teoretiske viden om principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori i deres egen praksis i forhold til den unge eller voksne klient. Der vil derfor være et løbende fokus på at skabe en sammenhæng mellem den teoretiske og metodiske undervisning, supervisionen og deltagernes egen praksis, hvilket indholdsmæssigt understøttes igennem det forhold, at tre af uddannelsens undervisere (Sune Bo Hansen, Sebastian Simonsen og Nana Lund Nørgaard) tillige vil varetage supervisionen.

Målgruppe

16-24 deltagere. Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne. 

Indhold

Uddannelsen består af 15 kursusdage á 6 timers undervisning (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2025-november 2026).  Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9-00-16.00, med 1 times frokost/pauser. Supervisionen gennemføres som 10 dage af 7 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.

 

Se et detaljeret program for kursusdage og indhold samt rammer og tider for supervision på mindtomind psykologernes hjemmeside

Lærer og kursusansvarlig

 • Anthony Bateman, MBBS, MRCPsych, Visiting Professor Psychoanalysis Unit, University College, London, psykiater/ psykoterapeut/MBT-Training Co-cordinator ved Anna Freud Instituttet m.

 

 • Patrick Luyten, phD, associeret professor ved Faculty of Psychology and Educational Sciences, Leuven, Belgien, leder for PhD i psykoanalyse programmet ved Psychoanalytical Unit, Research Department of Clinical, Educational and  Health Psychology, University College London m.m.

 

 • Sebastian Simonsen, cand. Psych. Aut, phD tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stolpegård

 

 • Sune Bo Hansen, cand.psych. Ph.D., specialpsykolog i Børne – og Ungdomspsykiatri og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT af institut for Mentalisering.

 

 • Sigmund Karterud, MD, specialist i psykoterapi, professor i psykiatri, medstifter af Institut for mentalisering Oslo

 

 • Martin Debbané, Ph.D, professor i Psychopathology ved the Research Department of Clinical, Educational, and Health Psychology, University College London samt ved Developmental Clinical Psychology Research Unit ved Faculty of Psychology and Educational Sciences ved  Genevé Universitet, Schweiz. Tilknyttet Anna Freud som MBT trainer og supervisor

 

 • Carla Sharp, klinisk psykolog, Ph.D., professor og associatet dekan ved University of Houston, leder af Adolescent Diagnosis Assessment Prevention and Treatment Center og the Developmental Psychopathology Lab ved University of Houston

 

 • Anne Blom Corlin, cand. psych. aut., specialist i psykoterapi, selvstændig psykolog, partner i Refleksivt Forum

 

 • Nana Lund Nørgaard, cand. psych. aut. Specialist i psykoterapi og supervisor, partner i Mind to Mind, ceretificeret trainer og supervisor af Institut for mentalisering.

Kvalifikation

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening til følgende moduler i specialistuddannelserne for psykologer:

 • Psykoterapi med voksne og med børn og unge (90 timer) (Psykodynamisk referenceramme) (12.4.4.2.2. 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori)
 • Anden teoretisk referenceramme (30 timer) (12.4.4.2.3)
 • Specialist i Sundhedspsykologi med voksne og med børn og unge (30 timer) (11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde) 
 • Specialist i Psykopatologi (24 timer) (13.4.4.2.3. Behandling)
 • Specialist i Klinisk børn-og ungepsykologi (60 timer) (6.4.4.2.3. Klinisk teori og træning, i børne- unge psykologi, tdl. Psykoterpeutiske metoder. De sidste 30 timer skal omhandle terapi med mindre børn)

Uddannelsen er dertil også godkendt af Institut for Mentalisering. Dvs. at deltagerne ved gennemført uddannelse kan certificeres og godkendes som videregående MBT-terapeut (niveau c) ved ansøgning til IFM (se mere her).

 

Der udleveres et kursusbevis ved uddannelsens afslutning under forudsætning af, at fraværsreglerne er overholdt (fuldt fremmøde til supervision og max 10% på teoridelen).

Tid

Uddannelsen består af 15 kursusdage á 6 timer (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe, i alt 150 timer. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2025-november 2026).  Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9-00-16.00, med 1 times frokostpause. Supervisionen gennemføres som 10 dage af 6 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.

Se nærmere omkring datoer for opstart her

Sted

Teoridelen finder sted ved Kosmopol, Fiolstræde 44, 2 min fra Nørreport station.

Supervision finder sted i kliniklokaler centralt i København, præcis adresse oplyses tættere ved uddannelsens start.

 

Pris

I alt 64.500 kr (44.500 kr for teoridelen (90 timer) og 20.000 kr for supervision (60 timer)). Uddannelsen er momsfritaget. Mulighed for kun at tilmelde sig teoridelen.

Der er mulighed for at opdele betalingen i 2 rater, hvor første rate betales umiddelbart i forbindelse med tilmelding (2023/2024) og anden rate i 2025. Kryds af i tilmeldingsskema, hvis du (eller din arbejdsplads) ønsker at betale i 2 rater.

 

Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsskemaet og sende det til nana@mindtomindpsyk.dk. Tilmelding er bindende, og er gældende fra første betaling.

Grundbøger

Mentalizing in Psychotherapy – A Guide for Practitioners, Af Carla Sharp & Dickon Bevington, 2022

Cambridge Guide to Mentalization-Based Treatment (MBT), Af Anthony BatemanPeter Fonagy & Chloe Campbell, Cambridge Medicine 2023

 

En liste med øvrig baggrundslitteratur til de enkelte dage fremsendes efter tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser