slide_image

Institut for mentalisering arbejder for at udbrede viden om mentalisering i Danmark, og tilbyder som led der i undervisningsdage til organisationer, der er nysgerrige på mentalisering og i at dygtiggøre sig i den mentaliseringsbaserede tilgang

Er I en del af en organisation der er ønsker at lære mere om mentalisering og den mentaliseringsbaserede tilgang?

Instituttet består af førende kræfter indenfor mentalisering i Danmark både ift. anvendelse, metodeudvikling og forskning på tværs af målgrupper og metoder. Instituttet er sammensat af to medlemmer for hver region i Danmark og kan tilbyde undervisning i hele kongeriget Danmark. Vi tilbyder undervisning og afholdelse af temadage og workshops tilpasset behovet i jeres organisation. Du kan se nogle forslag under fanen kurser, men kursusdagene tilpasses og udvikles løbende med udgangspunkt i jeres ønsker og behov for dagen.

Bestyrelsesmedlemmerne har undervisningserfaring indenfor en lang række organisationer herunder psykiatrien (både ambulatorier og sengeafsnit), somatikken, døgninstitutioner og bosteder, PPR, familiebehandling og ungerådgivning, ledergrupper blandt andre.

Emner som vi bl.a. tilbyder undervisning indenfor:

• Mentalisering, tilknytning og epistemisk tillid
• Mentaliseringsbaseret miljøterapi
• Traumer, traumebehandling og mødet med den traumeramte
• Mentaliseringsbaseret individual psykoterapi (MBT-I)
• Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)
• MBT ift. Personlighedsforstyrrelser med særlig fokus på BPD og AVPD
• Mentaliseringsbaseret supervision
• AMBIT
• Mentaliseringsbaseret behandling af unge med svære udfordringer
• Misbrugsbehandling med udgangspunkt i MBT principper
• En forståelse af psykopati ud fra en mentaliseringsbaseret teoriramme
• Mentaliseringsbaseret behandling af Spiseforstyrrelser(MBT-ED)
• Mentalisering og selvskade

Kontakt os på mail Post@institutformentalisering.dk for at høre nærmere og drøfte jeres ønsker for indhold og form for undervisningsdagen.

Morten Kjølbye

Speciallæge i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi til både unge og voksne og godkendt MBT trainer. Har arbejdet i den offentlige psykiatri fra 1986 til 2023, primært med psykoterapi og supervision men også med ledelse. Etablerede det første specialiserede behandlingsprogram til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse og indførte det første MBT-program i Danmark. Arbejder i privat psykoterapipraksis i www.kjolbyepsykoterapi.dk.

Sune Bo

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og kliniskbørnepsykologi, Ph.d og specialpsykolog, bosat i Svendborg. Sune underviser i individuel såvel gruppe MBT. Han har arbejdet mange år med personlighedsforstyrrelse, særligt i forhold til unge og deres familier. Så kan han godt lide at nørde med mentalisering og forskning i hans fritid.

Marie Skaalum Bloch

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Ejer af psykologvirksomheden: www.psykologmariebloch.com. Marie har arbejdet mange år ipsykiatrien med målgruppen personlighedsforstyrrelser og angst både som klinisk psykolog og som leder. Hun er i sit arbejdsliv særligt interesseret i supervision og formidling samt forskning og metodeudvikling.

Nana Lund Nørgaard

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, privatpraktiserende psykolog i København www.mindtomindpsyk.dk. Nana har tidligere arbejdet i psykiatrien med personlighedsforstyrrelser, både borderline og ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Underviser og superviserer og udbyder efteruddannelser til psykologer og læger indenfor MBT.

Sanne Bornholdt

Speciallæge Børne og Ungdomspsykiatri. Specialist i psykoterapi Børn og Unge. Hun har erfaringer fra tidligere regional ansættelse indenfor spiseforstyrrelser både ambulant og  døgnindlæggelse. Desuden døgnbehandling på det bredere Affektive område og ledelsesopgaver gennem mange år.

Ejer af virksomheden ”Privatklinik for unge”  i Horsens, hvor hun bl.a. tilbyder specialiseret behandling til unge med anoreksi og komorbiditet.

Sofie Skole Gamborg

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi med børn & unge. Sofie arbejder til dagligt i psykiatrien med unge og familier, hvor den unge er ramt af en spiseforstyrrelse. Hun har også igennem en del år arbejdet i døgnpsykiatrisk regi med samme målgruppe samt unge med selvskadende adfærd. Sofie er særligt optaget af den forandringsskabende relation i en terapeutisk ramme og metodeudvikling indenforspiseforstyrrelsesbehandling.

Stefan Lock Jensen

Autoriseret psykolog, specialpsykolog i børne- & ungdomspsykiatri, Specialist i børnepsykologi (+supervisor) og godkendt MBT-supervisor (Niveau E). Han har arbejdet mange år med Miljøterapi i psykiatrien, samt udredning og behandling af børn og unge ambulant. De seneste 10 år har han fokuseret på mentalisering ift. Ledelse & organisering, Master i Ledelse, samt har forsket i særligt komplekse sager med tværfaglige og tværsektorielle problematikker (Adaptive Mentalizations-Based Integrative Treatment – AMBIT).

Sophie Juul

Autoriseret psykolog & ph.d., arbejder til dagligt som postdoc-forsker ved Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning på Rigshospitalet og Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri. Hun forsker blandt andet i effekten af mentaliseringsbaseret terapi til personlighedsforstyrrelser

Rikke Engberg Mortensen

Specialsygeplejerske i psykiatri og master i klinisk sygepleje. Bor i Glostrup og har arbejdet med børn og unge i psykiatrien over 20 år. Rikke har erfaring med både miljøterapi, ledelse og klinisk udvikling på intensivt døgnafsnit og i ambulant regi.Gennem flere år varetaget MBT gruppeterapi og individuel terapi til unge med borderline og deres forældre. Rikke er optaget af at forbedre, udvikle og kvalitetssikre behandlingen til unge med borderline.

Majse Lind

Cand.Psych og Ph.D. Majse er ansat som adjunkt på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitetet, hvor hun forsker i mentalisering og narrativ identitet/livshistorier hos mennesker med psykopatologi og særligt personlighedsforstyrrelse

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser