slide_image

Instituttet har til formål at udvikle, afholde og godkende mentaliseringsbaserede uddannelser, kurser og behandlingstilbud samt certificere MBT supervisorer og undervisere i Danmark.

slide_image

Ønsker du at ansøge om international anerkendelse som MBT-udøver eller forhåndsgodkendelse af et kursus/uddannelse?

slide_image

Instituttet er efter aftale med professor Anthony Bateman (The Anna Freud Center, London) det eneste mentaliseringsinstitut i Danmark anerkendt af The Anna Freud Center og er således berettiget til at godkende uddannelser, kurser og behandlingstilbud i Danmark.

slide_image

Instituttets daglige ledelse varetages af bestyrelsens 10 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er spredt udover hele landet med repræsentanter fra hver region med særlig interesse for udvikling af mentaliseringsbaseret teori, kursus og uddannelse.

Uddannelse og kurser

Ansøgnings-
skemaer

Ønsker du at ansøge om international anerkendelse som MBT-udøver eller forhåndsgodkendelse af et kursus/uddannelse?

Ansøgnings-skemaer

Certificeringsniveau

Niveau A

MBT interesse

Niveau B

Basal træning

Niveau C

MBT Terapeut

Niveau D

MBT Supervisor

Niveau E

MBT træner/lærer

Hvad er
mentalisering

column_image

Mentalisering handler om, at skabe forestillinger om det mentale liv der ligger bag menneskelige handlinger. Mentalisering beskrives som implicit og eksplicit fortolkning af egne og andres handlinger på baggrund af indre mentale tilstande, såsom ønsker, behov, intentioner og tanker.

Supervisorer og undervisere

Se alle supervisorer og undervisere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få information om nye
kurser og uddannelser